Langkau ke kandungan utama

Teori Hermeneutik

               Teori ini bermula pada tahun 1900 apabila Wilhelm Dilthey menghasilkan sebuah esei yang bertajuk The Developments of Hermeneutics yang berpaksikan kepada teori pemahaman sejarah. Kemudian pada tahun 1927 Martin Heidegger telah menulis sekumpulan esei yang bertajuk Being and Time yang
membincangkan pendapat beliau sendiri mengenai Hermeneutik.
                Teori ini berasal daripada perkataan Greek “Hermeneuien” bermaksud menginterpretasi dan “Hermeneia” secara harfiahnya bermaksud interpretasi. Dikatakan dibawa oleh seorang pembawa utusan pada zaman Greek iaitu “Hermes dan dikatakan Hermes adalah bertugas untuk menyampaikan pesanan Jupiter kepada manusia. Hermes yang digambarkan bersayap juga dikenali seagai Mercurius dalam bahasa Latin. Hermes akan menterjemahkan pesanan dai gunung Olympus. Jika dia salah tafsir ianya akan membawa bencana kepada umat manusia. Oleh itu, Hermes dikatakan mempunyai kemahiran menginterpretasi yang sangat tinggi.

Pengertian Hermeneutik secara umum
                Di dalam kamus Webster’s Third New International Dictionary mendefinisikan Hermeneutik sebagai suatu kajian tentang prinsip-prinsip metodologi dalam interpretasi dan penghuraian. Schleiemacher mentakrifkan hermeneutic sebagai suatu seni untuk mengelakkan pemahaman yang salah.
                Manakala Richard E. Palmer mengatakan bahawa Hermeneutik adalah sebuah kajian dalam pemahaman terutamanya untuk memahami sesebuah teks.
                Selain itu, Peter Szondi pula menyatakan bahawa hermeneutik suatu ketika dahulu bermaksud sebagai suatu system undang-undang dan mengalami perubahan makna iaitu sebagai suatu teori pemahaman.
                Bagi E. Sumaryono pula mendefinisikan hermeneutic sebagai “proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti”.
                Juga bagi Tzventan Todorov memperjelaskan bahawa hermeneutic merujuk kepada aktiviti yang menjurus kepada wacana pemahaman.

Catatan popular daripada blog ini

Sumandak!

Salam Blogger dan Salam Pembaca...

Hari ini saya mau cerita sikit mengenai SUMANDAK...

Sumandak adalah bahasa dusun di Sabah yang bermaksud perempuan. (yang saya tau lah)

Namun, kebiasaannya Sabahan merujuk sumandak itu ialah "gadis dusun cantik"

Ya, saya setuju itu. Atukoi...

Sumandak di Sabah semua cantik-cantik. Bukan setakat cantik dari paras rupa, malah budi bahasa mereka yang sopan santun dan peramah menyokong lagi kekuatan maksud bagi perkataan "cantik" tersebut. Kebanyakan orang-orang dusun memang peramah kerana sudah menjadi adat dan kebiasaan mereka semenjak kecil lagi dalam komuniti mereka.

Hal ini telah menyebabkan ramai individu bukan sahaja dari Sabah malah seluruh Malaysia terpikat dengan kecantikan mereka ini. Mempunyai paras rupa yang putih melepak dan sentiasa melemparkan senyuman menambah lagi perasaan cinta terhadap mereka. Seperti juga gelaran "Perempuan Melayu Terakhir" yang popular dalam kalangan orang Melayu, di Sabah tampak simila…

Tarian Adai-Adai

Penghargaan
Syukur ke hadrat ilahi dengan limpah kurnianya memberikan kekuatan dan keyakinan dalam menghasilkan kerja kursus yang pertama ini buat hambanya yang super lemah dan serba serbi kekurangan.Dalam menghasilkan sesuatu kerja kursus ianya suatu proses yang memakan masa lama untuk membaca dan memahami serta menghayati setiap naskhah buku,laman web jurnal atau petikan-petikan ensiklopedia.Justeru dengan rezeki yang diberikan oleh tuhan iaitu kesihatan tubuh badan faktor utama kejayaan penghasilan kajian ini.Tidak dilupakan kepada Puan Sri Ningsih yang banyak memberi tunjuk ajar dan ruang masa kepada para pelajarnya dengan penuh dedikasi dan tauliah.Semoga tuhan akan memberikan kesihatan dan rezeki yang berlimpah ruah kepada puan.Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada rakan-rakan yang membantu dalam penghasilan kajian ini.Terima kasih semua.
Setiap semester pelajar-pelajar tahun 1 Seni Kreatif (HA11) akan membuat kerja kursus di bawah kod kursus CA10103 Sejarah Tari yang di…

How to make Proposal Kembara

EJ10101 UMS SEJATI 1 ( KEMBARA )
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
LAPORAN PERKHEMAHAN KUMPULAN 2


TEMPAT : HUTAN SIMPAN KG LABAK, KINARUT
TARIKH : 9 OKTOBER 2009 - 11 OKTOBER 2009
PESERTA : PELAJAR UMS SEJATI 1 ( KEMBARA ) KUMPULAN 2
PENGIRING : TUAN HAMUDDIN TARINCANG DAN JURULATIHISI KANDUNGAN
BIL ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
1. Pendahuluan 2
2. Penyataan tujuan 3
3. Gambaran am 3
4. Objekti perkhemahan 4
5. Destinasi 4
6. Pelaksanaan
4
06.1 : Persediaan
06.2 : Peserta 4
06.3 : Urutan kejadian 5-9
06.4 : Pergerakan 9
7. Pencapaian perkhemahan 9
8. Pengajaran 10
9. Penutup 11
Lampiran 1 : Senarai ahli jawatan kuasa 12
Lampiran 2 : Aturcara aktiviti perkhemahan kumpulan 1 13-14
Lampiran 3 :Laporan Perbelanjaan 15-18
Lampiran 4 : Galeri 19 - 23
1. PENDAHULUAN

Tujuan perkhemahan ini diadakan adalah untuk memberi ahli-ahli kembara mengetahui lebih mendalam tentang kembara. Kehidupan dalam hutan yang serba kekurangan adalah tidak sama dengan kehidupan di luar …