Rabu, 24 November 2010


Semasa menunggu bas mau balik ke kolej kediaman...


Sebelum kuliah


Evelin dan Mag


Daniel...minat Ygwie Malmsteen...speed..